Vi vil minne litt om dette med å oppgradere til nyere utgaver av IBM i-operativsystemet. Siste utgave er V7R3 og denne ble annonsert allerede for 3 år siden og hadde disse hovedfunksjonenene:

  • DB2, bl.a. praktiske muligheter for visning av historiske data
  • Sikkerhetsløsninger – bl.a. innsamling av data og forslag fra systemet med de sikkerhetsregler som bør benyttes
  • Programmeringsspråk – bl.a. forbedringer i RPG, COBOL og en rekke Open Source programmeringsspråk
  • Integrert WEB Service for IBM i
  • Access Client Solution
  • BRMS og bruk av IFS
  • Nettverksløsninger
  • DB2WebQuery

I ettertid har det også kommet flere “Technical Refresh”. Disse inneholder forbedringer til operativsystemet. Til V7R3 har det kommet i alt fem fornyelser som du kan lese mer om på www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1022090

Det er kunder som fremdeles bruker V7R1 som ikke er støttet fra IBM lengre. Også de som er på V7R2, som kom allerede for 5 år siden, bør vurdere oppgradering til siste utgave.

Når man betaler for programvarevedlikehold, bør man vurdere oppgradering av systemet, for å få fordel av alle de forbedringer som IBM har implementert i sin programvare.

KV IKT AS kan hjelpe til med oppgraderinger. De utføres raskt og effektivt over linje eller ved bruk av fjernstyringsverktøy. Ta kontakt for mer informasjon