IBM annonserer endring i lisensmodellen for IBM i til en abonnementsbasert modell

Med oppstart 26. mars 2024, vil rettighetene til IBM i P05- og P10-programvarelisenser bare være tilgjengelige som abonnement.

Ulempen med en abonnementslønsing er at det stort sett blir dyrere for kundene enn kjøp av lisenser av to grunner. For det første er det dyrere fordi det ikke er noen måte å komme seg ut av å betale programvarevedlikehold siden det er innebygd i et abonnement. Og for det andre er krysningpunktet (slik det ser ut i dag) for abonnementspris og kjøpspris på ca. fire år. Det betyr at for en normal utskiftingssyklus på maskinvare som er 5-6 år, vil det være lønnsomt å fortsette med kjøpte lisenser.

Ta kontak med oss allerede nå, om du har behov for å bytte ut maskinen du har i dag. Det kan være lønnsomt å gjøre oppgraderingen før endringen i lisensmodellen trer i kraft neste år.