Klikk her, eller på ikonet nedenfor for å starte TeamViewer på din PC.

Fjernstotte

Velg Kjør hvis du får spørsmål om du vil kjøre eller lagre TeamViewerQS_kvikt.exe

Nå er TeamViewer klar slik at en av de ansatte hos KV IKT kan overta PC-skjermen din.

Klikk her for å installere TeamViewer host.