Erfarne konsulenter

Våre konsulenter har mer enn 20 års erfaring med AS/400-, iSeries-, i5- og Power-maskiner og er meget kompetente på denne plattformen. Vi kan derfor hjelpe til med de aller fleste av oppgavene dere måtte ha behov for å få utført.

Maskinbytte

I forbindelse med kjøp av ny maskin utfører vi bytte fra din gamle iSeries-maskin til din nye Power System i. Vi har lang erfaring med både små og store maskiner, samt maskiner med flere logiske partisjoner (LPAR), HMC og integrerte Windows-tjenere (IXA, IXS og iSCSI).

IBM i-operativsystemet (OS/400 ) – oppgraderinger og installasjoner

Vi utfører oppgraderinger til nyere versjoner av operativsystemet, installasjon av PTF- pakker og installasjon av lisensierte programmer.

Helsesjekk

Vi foretar “helsesjekk” av maskinen som inkluderer gjennomgang av systemet for å avdekke eventuelle feil, kontroll og justering av ytelse, gjennomgang av reservekopieringstrategi og kontroll av programvarenivåer og rettelser.

Katastrofeberedskap og avbruddssikring

En katastrofe (f.eks brann, vannskader, tyveri, hærverk…) hvor IKT-systemene blir utilgjengelige over en lengre periode kan få enorme økonomiske konsekvenser. En hurtig gjenoppretting av systemene er en viktig forutsetning for å begrense skadene og kostnadene.

  • Vi bygger opp en katastrofeplan/driftsikringshåndbok med rutiner for gjenoppretting av dine systemer hvis uhellet skulle være ute.
  • Vi tilbyr tilgang til lånemaskin eller maskin I vårt backupsenter hvor man kan kjøre alle forretningsprosesser.
  • Årlig gjenopprettingstest av dine systemer sikrer at rutinene er på plass i tilfelle en katastrofe.

Andre oppgaver

Våre konsulenter er dyktige også på nettverk, PCer og skrivere, og kan derfor hjelpe dere med de fleste oppgaver rundt din iSeries.