Nedenfor følger en oversikt over IBM’s utvikling på maskin- og programvaresiden:

Som det fremgår i fjor i februar ble IBM POWER9 annonsert og det har vært ca 4 år mellom hver annonsering av nye IBM POWER systemer. For programvare så er det allerede 3 år siden siste utgave ble annonsert, men IBM har i de siste år kommet med såkalt Technical Refreshes som er forbedring i all programvare, men ikke som en helt ny utgave.

Neste utgave, benevnt såkalt iNext forventes å bli annonsert i løpet av våren 2019.

Salget av IBM POWER System i går meget godt, det ble nylig informert fra IBM at på verdensbasis har de nå hatt 4 kvartaler på rad med tosifret økning i salget hvert kvartal. I siste kvartal i 2018 hadde det dobbelte av salget som siste kvartal i 2017.

IBM har ellers konkrete produktplaner for denne plattformen for de neste 10 år, hvilket er en trygghet for alle kunder om at denne plattformen vil ha en lang, lang levetid!