Viktig informasjon om FTP-endringer i V6R1 og nyere versjoner.

I V6R1 er det lagt inn støtte for EPASV- (Extended Passive) og EPORT-kommandoer (Extended Port). I tillegg til at det er lagt til støtte for disse kommandoene er FTP-klienten satt opp til å bruke dem standard.

Eldre FTP-script tar vanligvis ikke høyde for bruk av EPASV og EPORT. Etter oppgradering til V6R1 har man derfor to alternativer for å rydde opp i FTP-feil

FTP-script mot FTP-tjenere som ikke støtter EPASV og EPORT må endres slik at man rett etter pålogging slår av EPASV og EPORT. Dette gjøres ved å sende følgende kommandoer:
sendepsv 0
sendeprt 0

Hvis det er brukt kommando for å slå av vanlig Passiv mode (SENDPASV) skal den være med som før. Vi anbefaler at man bruker den med parameter 0 (for å slå av) eller 1 (for å slå på).
sendpasv 0

Hvis det er ønskelig å sette systemet til å fungere slik som i V5R4, kan EPASV og EPORT slås av for hele systemet med følgende kommandoer:
CRTDTAARA DTAARA(QUSRSYS/QTMFTPEPSV) TYPE(*LGL) AUT(*USE)
CRTDTAARA DTAARA(QUSRSYS/QTMFTPEPRT) TYPE(*LGL) AUT(*USE)
(For å slå av EPORT må du ha PTF SI33243 eller senere på systemet)

Det finnes også et dataområde for å slå av passive modus som standard:
CRTDTAARA DTAARA(QUSRSYS/QTMFTPPASV) TYPE(*LGL) AUT(*USE)