Alle er enig om at daglig drift av et IBM System i (AS/400) er rimelig enkelt, men det forutsettes at riktige driftsrutiner er etablert og at vedlikehold av systemet med PTFer blir gjennomført jevnlig.

Så hvorfor da sette bort daglig drift av hele systemet med de ofte store kostnadene dette medfører`?

Hva med å ha en ordning hvor man i stedet ringer KV IKT AS og ber om hjelp hvis en situasjon skulle oppstå. Dvs. ha en avtale hvor man kan ringe en leverandør for løsning av et problem, noe som i praksis ikke inntreffer ofte. Alternativt at også KV IKT AS sjekker systemet online fra tid til annet for unormale forhold og retter opp i dette.

KV IKT AS har flere kunder med en slik avtale, og denne er langt mere prisgunstig enn vanlige daglig driftsavtaler.

Kontakt oss gjerne og be om tilbud og vilkår
Kjetil L. Helgerud: Tlf. 410 30 290
Frank Johansen: Tlf. 922 92 811