Velkommen til våre nye hjemmesider. Vi vil oppdatere sidene med mer informasjon etter hvert.

Foreløpig prioriterer vi den økende etterspørselen etter maskinvare og konsulenttjenester fra våre kunder. Vi er allerede godt i gang i det nye året med større leveranser av IBM Power, IBM Storage, HP- og Lenovo-servere i tillegg til konsulenttjenester på IBM i og infrastruktur.