KV IKT AS Nyhetsbrev fra KV IKT AS
Frank Johansen - Februar 2022

KV IKT AS publiserer jevnlig nyhetsbrev med informasjon om IBM System i plattformen.  Her vil du få tekniske tips og informasjon om nye løsninger, annonseringer og arrangementer.

Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om:
- IBM POWER System i utvikling de siste 20  år
- IBM i Release Roadmap
- Vår erfaring med NVMe flashadaptere
- Hvilke hovedområder er mest viktig innen firmaets IT-miljø
- IBM POWER8 endringer
- Prisendringer for vedlikehold
- PTFer
- COMMON Europe arrangement i Alicante, Spania, 13-16 juni 2022      

IBM POWER System i utvikling de siste 20 år

Her vises en slik oversikt inkludert den siste annonsering av POWER10 i september 2021. Dette gjaldt kun den største modellen E1080, med utrolig stor kapasitet, starter med minimum 40 prosessorer/kjerner, og kan ha maksimum 240 prosessorer/kjerner, og ingen kunder i Norge har behov for et slikt stort system. Men IBM utvikler slike store POWER systemer pga. det finnes mange meget store kunder i andre land.

Eks ved annonseringen i september så var det innlegg fra legemiddelprodusenten Pfizer som har den største modellen av POWER9, en E980 system, og de har et POWER system med i alt 400 partisjoner installert, ganske så utrolig.

De øvrige modellene av POWER10  som gjelder de vanlige systemene her i Norge, P05, P10 og P20 systemer, der har IBM annonsert at disse vil bli annonsert i løpet av 1 halvår 2022, så det blir spennende og se hvilken funksjonalitet, kapasiteter og ytelse disse modellene vil bestå av.

IBM i Release Roadmap

Denne oversikten går tilbake til 2014 når 7.2 ble annonsert, og vil jo tro at de fleste System i kunder i dag er på 7.3 eller 7.4. Som det fremgår 7.3 ble annonsert for 6 år siden og 7.4 allerede for 3 år siden. Det er estimert at det blir annonsert en ny utgave i løpet av 1 halvår 2022, mao.  ca 3 år siden 7.4, og det passer jo bra med utviklingen.

Det anbefales at man etterhvert holder seg mest mulig oppdatert på siste utgave, samt tilhørende Technical Refreshes som kommer omtrent 2 ganger pr år for en utgave, dette slik at man kan dra fordel av de forbedringer som dette medfører.

For POWER10 så kan både 7.3 og 7.4 benyttes med tilhørende Technical Refreshes.

Vår erfaring med NVMe flashadaptere

 

KV IKT AS har nå etterhvert installert en slik lagringsløsning hos mange kunder. I stedet for bruk av vanlige disker som jo har vært benyttet i en mengde år, så tar man heller i bruk disse NVMe flashadapterkort. Dette er omtrent som et minnekort, men data kan lagrings permanent, og det er ingen bevegelig deler som for en disk, har  stor kapasitet , meget høy ytelse og vesentlig lavere pris en vanlige disker med tilhørende diskkontroller. Og data speiles på 2 og 2 kort.

 

Absolutt å anbefale hvis man tenker på kjøp av et nytt system, krever POWER9 og 7.4 installert.

Hvilke hovedområder er mest viktig innen firmaets IT-miljø

Denne markedsundersøkelsen er nylig gjennomført av Help Systems for 2022, og viser hvilke områder det er mest viktig for firmaer å ha kontroll på, undersøkelsen er gjennomført hos omtrent 500 firmaer spredd over hele verden.

 

Som det fremgår, alt innen sikkerhet er mest viktig, og vi minner om at når det gjelder IBM POWER System i, så har det aldri, bortsett ifra IFS delen, vært kunder som har hatt virus på sitt system. Dette skyldes hvordan systemet i sin helhet er bygget fra et arkitektsynspunkt og virus vil aldri kunne inntreffe på et slikt system.

IBM POWER8 endringer

IBM har nå annonsert  endringer når det gjelder denne modellen, det er ikke lenger mulig å bestille nye hardware oppgraderinger til POWER8, eks disker, minne etc.

 

Men leveranse av deler som tilhører en teknisk vedlikeholdsavtale vil fremdeles selvfølgelig bli utført.

 

Og IBM har også annonsert at utgave 7.4 er den siste utgave som kan leveres til POWER8.

 

IBM POWER8 ble annonsert tilbake i 2014, dvs. systemet er nå 8 år gammelt, så det er forståelig at IBM innfører begrensinger på det slikt gammelt system.

 

Tidligere så har IBM for øvrig annonsert at 7.3 var den siste utgave for IBM POWER7.

Prisendringer for vedlikehold

Fra 1. april blir det innført av IBM en prisøkning for tekniske vedlikeholdsavtaler, økningen utgjør mellom 5-8% avhengig av modellene.

 

MIMIX-kunder får en økning på 8% på sine vedlikeholdsavtaler fra 1. april, og med mulighet for fornyelse for flere år med en viss  reduksjon pr. år

PTFer (Program Temporary Fixes)

Vedlikehold av dette er et område som ofte er forsømt, men det er et viktig område for å sikre at ditt system er stabilt til enhver tid. IBM utsteder stadig en mengde rettelser til operativsystemet og tilhørende programprodukter.

 

Dette er rettelser som andre kunder har hatt feilsituasjoner med. Noen av dem er kritiske, såkalte HIPER PTF'r, som kan medføre at et system stopper helt opp. PTF'ne inneholder også ofte forbedringer både når det gjelder sikkerhet og ytelse. For å oppnå best mulig stabilitet og nytte av systemet, bør man utføre et preventivt vedlikehold av systemet, minimum 2 ganger pr. år.

 

Nedenfor vises tilgjengelige versjoner av operativsystemet og PTF utgivelser for de forskjellige versjonene pr. 31-01-2022

 

        7.4

      7.3

        7.2

Cumul Pack

       21238

    21245

    21084

Tech Refresh

              5

          11

            9

Grp Hipers

            71

         148

        207

DB Group

            17

           27

          27

DB2 Mirror

            16

 

 

Java Group

            12

          23

        32

Print Goup

 

 

          3

Backup/Recov

           27

          53

        72

Blade/IXA/IXS

 

 

         1

HTTP

          17

         36

         37

TCP/IP

            5    

           9

          11

Security

          28

          68

        101

High Availabilty

            7

          15

         18

Hardware

            2

          18

         35

Open Source

 

           6

           6

Hardware

            2

          18

         35

Open Source

 

           6

           6

PTF tabellen viser antall PTF pakker som er utgitt for de enkelt PTF gruppene. Når det gjelder cummulativ pakke så betyr fks. 21238 at denne pakken er utstedt dag 238 i 2021.

 

Og du kan sjekke selv på ditt eget system hvilket PTF nivå du er på ved kommandoen: WRKPTFGRP.

 

Hvis man ikke er kjent med å legge inn PTF'r så lar man det ofte være, noe som jo ikke er bra hvis en feilsituasjon skulle oppstå. Heldigvis er IBM POWER systemet ganske så stabilt, men feil kan allikevel inntreffe og av den grunn er det en fordel og holde systemet oppdatert i løpet av året.

 

KV IKT AS har en inngående kompetanse også på dette området med PTF'r og vi kan tilby en gunstig abonnementsordning hvor vi holder systemet oppdatert, gjerne remote via Teamview iht. retningslinjer fra IBM.

COMMON Europe arrangement i Alicante, Spania, 13-16 juni 2022

Dette er det største og beste arrangementet i år for IBM System i kunder. Det omfatter presentasjoner av en mengde emner man om ønskelig får anledning til å få en mere inngående kjennskap til , og ikke minst får man anledning til å møte og diskutere emner med de beste spesialistene som finnes innen de enkelte fagområder for IBM System i.

 

Common Europe har 60 års jubileum i år så det blir en ekstra begivenhet.Detaljert info om arrangementet finner man her:

See the full schedule, fees, accommodation, registration and more information here.

 

Kontakt oss hvis du ønsker flere opplysninger om IBM POWER System i.

Endre abonnement    |    Vis i nettleser
KV IKT AS
Tvetenveien 170, 0671 OSLO